PORTRAITS OF THOUGHTS GlocalAction-GlobalReaction

( Sidan är under produktion! )

Portraits of Thoughts är den första etappen i det konstnärliga forskningsprojektet GlocalAction GlobalReaction, som genomförs av Åsa Andersson Broms i samarbete med Magasinet.

Utställningen är en presentation av ett arbete i utveckling och består av sju porträtt samt kommentarer från de medverkande i form av egna verk eller texter. Syftet med Portraits of Thoughts är att med andra ögon se på Dalarna och dess kulturhistoria, bortom den bild som vi vant oss vid. Bortom den affirmerade, den ärvda och den bild som projiceras för att sälja regionen. Problematiseringen är inte platsspecifik i sig själv. Den vill inte skapa ytterligare en klichébild av Dalarna och dess kreatörer, utan vill lyfta fram individen, personen och tankarna.


 


Utställningen inleds med ett öppet samtal mellan det medverkande. Samtalet modereras av Maths Isacson, bisittare är Tomas Axelsson från Högskolan Dalarna.

Utsällningen öppnar 21 maj. Kl. 17.00 samtal, 18.30 preformance och bar.

Efter presentationen på Magasinet fortsätter arbetet då Åsa tar med sig projektet på en resa genom södra delarna av USA, Australien, Indonesien och Indien.En längre text som beskriver projektet finns här.

 
  Anders Björklund  
 

Anders Björklund

Han är en berättare. Berättelserna fyller skogen med ord och vildmarken med historia. Jag tänker att hans ord är hans trollstav.
Naturen har ett språk, politik har retorik.

Han säger att naturen är allvarlig och nödvändig. Att människan är nyckfull och upptagen av tankar. Jag tänker att han samlar på rovdjur och rötter. Underverk och utmaningar.

Det finns ett träd som är flera hundra år. Livet har sedan länge lämnat dess kropp men likväl står minnet ståndaktigt kvar. Jag tänker att Koppanger-tallen har lyssnat på många av hans frågor.

Han ser möjligheter i det andra inte ser. Gör det andra inte gör.
Som en björn söker föda, söker människan mark. Hunger driver hungern.

Människan och naturen.

   
  Clara Gesang-Gottowt  
 

Clara Gesang-Gottowt

Det vilar en slags sällsam och outgrundlig vakenhet över henne.
Hon beskriver naturen som besjälad, att den äger sin egen kraft.
Att naturen tillskrivs värden och betydelse.
Jag tänker att naturen och hon är en kraft.

Hennes målningar samlar tid och samlar minnen.
Tiden byter namn, byter betydelse. Sägner om demoner förskjuts och omvandlas, ändrar skepnad. Som litterära betraktelser av elementära väsen.

Jag vill tro att ett minne kan ärvas, förvandlas och berättas på nytt. Ärvas ned i ett konstnärskap. Jag kan bara ana, inte riktigt se inte heller beskriva.
Jag bara vet.

Kanske är hon omedveten om sin medvetenhet. Jag tänker på ett grundämnes fysikalitet och en gas explosivitet.

 

 
  Jelena Rundquist  
 

Jelena Rundquist

tänkande=olik=udda=konstig
konstig=utvald=bekräftad
bekräftad=saknad=sökande
sökande=oviss=säker=sann

Föreställ dig en landsväg som fortfarande är blöt av smältvatten.
Våren drog sig tillbaka, den uppvaktade i all hast.
Från landsvägen liksom en tarm och där ligger byn.

Huset är varmt.
Systrarna som en gång bodde här, flyttade, men inte allt.
Minnena är omhändertagna, vårdade och ömt respekterade.

Där jag står är världens mitt. Platsen är vald.
Noga utvald och älskad. Här har mening en annan betydelse.
Tingen, sakerna, har röster. Det är som att osynligt är synligt.

Hon har inte återvänt, hon har kommit.

   
  Jesper Heed  
 

Jesper Heed

Han säger att han inte har någon ålder. Han är en man utan tid.
Om tiden varken har början eller slut finns varken då eller sen.
Han säjer att han varit här förut.

Han säger att han är i exil och menar från Sherwoodskogen. På flykt och omhändertagen i Peace and Love. Missionerar för kärlek och fred.

Jag tänker att det är skillnad på att se ut över ett hav där land syns vid horisonten, mot att se ut över ett hav utan land i sikte.

Ett skepp är riggat, destinationen siktad. En kapten, en matros
och osviklig vilja. 

Rebell, protestsångare och kärlekspoet.
Eller sökare, berättare och frälsare.

Var det du som stod där? Han är borta i en annan värld.

?=!

   
  Jessika Borgs Boel Blomquist  
 

Jessika Borgs och Boel Blomqvist

De två är sammanskrivna i en mening, men samtidigt åtskilda som konsonanter och vokaler. Energins lagar är ibland som mänskliga tillfälligheter.

Jag glider mellan deras energier, förundras av ton och klang. Den ena är vit den andra är svart. Deras samstämmighet formas i samma stund som problem förvandlas till lösning.

Arbete är identitet och identitet är deras arbete. Vi pratar om intrikata problem, om oöverskådliga system och ord utan bild. Om att vara åsiktsmaskin och om att förvandla vatten till vin.

”Världen måste alltid beskrivas på nytt, eftersom den aldrig är sig lik…”

   
  Maths Isakson  
 

Maths Isacson

Långsamt förstår jag intensiteten. Lättheten och lugnet lurade mig.
En slags lågintensiv hetta har spridigt sig i rummet.

Frågorna är många. Frågor som ska besvaras, kritiseras och analyseras.
Han äger omättlighet och nyfikenhet.

Gruvorter och Bergslagssamhällen omvandlas och trollbinds. För att förstå vår egen värld måste vi förstå vår omvärld.

Det är som om han ritar kartor i mörkret. Han frågar sig fram för att hitta sin väg. Ritar in vägar som leder från nu till då. Förstår.

omättlig=nyfiken=utopisk=profan

   
  Sara Sjöberg  
 

Sara Sjöberg

Vissa stjärnor lyser med ett pulserande sken. De skiftar från vitt, violett till ultramarin. Hon är som en stjärna, hon känns evig och stark.
När världen snurrar då står stjärnor still.

Sjöfarare har navigerat sina skepp efter stjärnors position. Från sin position navigerar hon sitt. Hennes vy är vid och omfamnande, men för alltid återvändande.

Spindeln väver in sitt byte. Hon väver med bytets tråd. Flätar samman minnen, historia och hjältemod. Förfinar tradition och bevarar sin tro.

Tvilling.

   
 

Åsa Andersson Broms
Åsa Andersson Broms är konstnär, uppvuxen i Borlänge och verksam i Stockholm. Hon arbetar bl. a. som lärare på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hennes arbete är ofta skulpturalt och rör sig gärna i gränslandet mellan konst och media. Under de senaste åren har hon arbetat som konstnärlig ledare för flera större utställningsproduktioner, bl.a. för Forum för levande historia och Nordiska Museet. Association for Temporary Art - [a:t] är en Internet baserad plattform för samtidskonst som hon var med och startade redan 1996. [a:t]  och har varit en viktig scen för konst i den offentliga debatten (se www.temporaryart.org).

I alla tider har konstnärer porträtterat människor, på beställning eller på eget initiativ. Porträttets magiska kraft kan ibland berätta mer om konstnären själv än om personen på tavlan. Andra gånger rör man sig med förundran in i den porträtterades outtalade tankar. Kanske är det ljuset, den förunderliga blicken eller de alvarliga anletsdragen som fängslar. Något är fångat till ett evigt ögonblick. Detta något, de tankar som man tycker sig höra, är något jag vill kunna fånga och berätta om.

Kontakt: Åsa Andersson Broms asa(a)temporaryart.org / ,tel. 0704- 4617 20